You are currently viewing ПРОФЕСИЯ БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ
Фото: Личен архив

ПРОФЕСИЯ БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

25 години обучение по хореография във варненското училище Елин Пелин

Завършила съм училище Елин Пелин преди 30 години. Помня, че още тогава мои съученици се бяха записали на Танцова и ходеха на репетициите и концертите с голям ентусиазъм. Толкова голям, че преливаше от тях към нас, останалите, които само ги гледахме и им се радвахме по училищните и градските концерти. Танцовата имаше собствен социален живот, закачки, интриги, собствен смях и ритуали. Съучениците от Танцовата ходеха по лагери, турнета и други събития, имаха друг вид преживявания, емоции с различен дух и сила. Малко им завиждахме за този втори – едновременно училищен, но и извънучилищен живот. Но повече се радвахме с тях.

Тогава нямаше танцови паралелки, а Tанцовата беше паралелна с училищните, но извън училището. Пет години, след като завършва моят випуск, Танцовата става част от училището.

В него се открива официално обучение по хореография. Днес честват 25 години на това ново начало, което беше вече тръгнало от предишните години с танц и емоция. То не се е родило изведнъж, отникъде, изкуствено; не е съчинено в някой образователен кабинет. Това раждане е било съвсем естествено.

Историята е следната: през учебната 1994-1995 година по предложение на Педагогическия съвет на училището и с подкрепата на варненското Дружество на хореографите и след одобрението на Регионалния инспекторат на образованието и Община Варна, с наредба на МОН,  се утвърждава прием в паралелка с профил Изкуства – хореография в девети клас.

Тогава все още директор на училището е нашата директорка  Росица Друмева. Хореограф на класа е Стоян Ризов и корепетитор – Димитър Койчев . През същата учебна година по решение на Педагогическия съвет е сформирана хореографска паралелка в първи клас с хореограф Диана Добрева и с корепетитор Милко Янев. Тези учители по народен танц не са нови, идват от старата Танцова. Тогава са сформирани и групи по СИП хореография от пети до осми клас.

От следващата учебна година хореография се изучава вече във всички класове, а към екипа на хореографите се включва Мария Дражева и корепетиторът Димитър Димитров.

От 1 септември 2001 г. в СОУ Елин Пелин е приета паралелка след завършен седми клас, профил  Изкуства – хореография с интензивно изучаване на английски език. В училището има сформирани и два художествено творчески танцови състава.

От учебната 2017-2018 година по държавен план-прием след завършено основно образование, след седми клас, започва обучение за професионално образование с професия  танцьор и специалност от професия – български танци.

Така вече ентусиазираният ученик-танцьор, който аз помня, може да се превърне в такъв с професия танцьор.

От 25 и повече години мястото на училището е много видимо с танцовите си спектакли на големи културни празници и дати. На 24 май 2000 г. празничното шествие на варненските училища е открито с танцовата композиция Празнична сюита, изпълнена от елинпелиновци. Това се превръща в традиция до ден днешен.

Постепенно училището се снабдява с модерна репетиционна база. Откриват към него многофункционална зала.

Някои от сегашните народни носии помним от Танцовата на миналото. Виждаме по снимките, че те се ползват и пазят. В същото време хореографският гардероб се попълва с носии от различни етнографски области.

Училището става символ на танцовото умение. През 2011 то получава признание с Награда Варна.

Сегашната директорка на училище Елин Пелин Донка Иванова казва за своите ученици, че са навлезли в тайнството на националния ни фолклор и са се превърнали в носители на ритмите, красотата и багрите му.

Няма да стигнат страниците да изброяваме наградите от различни конкурси и множество международни и национални фестивали. Витрините във фоайето на училището са пълни и бляскави.

Спомените се преливат в новите фолклорни преживявания на сегашните ученици. Един радостен мост между преди и сега.