You are currently viewing ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БАЛЕТЕН КОНКУРС – ВАРНА
Екатерина Максимова-Владимир Василиев, Варна 1964 г. Държавен архив - Варна

ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БАЛЕТЕН КОНКУРС – ВАРНА

Адрес на петицията: https://www.peticiq.com/443961 

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н НАЙДЕН ТОДОРОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н БЛАГОМИР КОЦЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:

Г-Н СТАНИСЛАВ ПОЧЕКАНСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА МУЗИКАЛНИТЕ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ

ОТКРИТО ПИСМО

от лауреати на Международния балетен конкурс – Варна и представители на балетната общност в Република България

 ОТНОСНО: Бъдещето на Международен балетен конкурс – Варна

Уважаеми господин президент,

Ние, долуподписаните, изразяваме сериозната си загриженост от преустановяването на първия в света Международен балетен конкурс – Варна, създаден в далечната 1964 година. Конкурсът е еталон за високо художествено равнище и е първият с изключително професионален регламент за състезателите. По образеца на Варненския конкурс и заимствайки неговия регламент, бяха създадени десетки международни конкурси – в Москва, Париж, Джаксън, Осака и много други, но той е от малкото издържали проверката и изпитанието на времето. Никой не е в състояние да възпроизведе и неповторимата атмосфера на варненския Летен театър. Неслучайно всички световни балетни звезди през последните шест десетилетия са лауреати на Варненския балетен конкурс. Сред членовете на международното жури се открояват имената на световния балетен елит: Галина Уланова, Алисия Алонсо, Арнолд Хаскел, Юри Григорович, Серж Лифар, Фьодор Лопухов, Владимир Василиев, Татяна Вечеслова, Елизабет Кенеди, Ерик Брун и редица именити представители на българския балет.

През 1992 г. Решение на Колегиума на Министерството на културата № 30 от 25 ноември постановява най-значимите международни културни събития, финансирани от ведомството, да се организират от независими фондации. Сред тях до днес е оцелял единствено фестивалът „Софийски музикални седмици“. Поради липса на финансиране са преустановени Международният фестивал за българска забавна песен „Златният Орфей“ /1999/, Международният конкурс за млади оперни певци /2009/ и „Международен балетен конкурс“ – Варна /2020/.

Крайно време е да се потърси изход от неуместните действия на държавата. Балетният конкурс все още има шансове да бъде спасен! Категорично подкрепяме декларираната готовност от Община Варна за възстановяването на Конкурса през 2026 г. Същевременно настояваме и за активна намеса на държавата, която да предприеме дългосрочни мерки за бъдещето на Международния балетен конкурс – Варна. В тази връзка предлагаме:

  1. Да се предоговорят ангажиментите на държавата, в лицето на Министерството на културата и на Община Варна, с участие на легитимно избрани представители в управлението на Фондация „Международен балетен конкурс – Варна“.
  2. Със заповед на Министъра на културата да се създаде Обществен съвет /работна група/, която да обсъди регламента, финансирането, времетраенето, популяризирането на Конкурса в хода на подготовката на анонсираното издание на Международен балетен конкурс – Варна през 2026 г.
  3. След анализ на нуждите, Министерството на културата да обезпечи необходимото финансиране на Международен балетен конкурс – Варна с конкретни параметри за следващите три години.
  4. Община Варна да се ангажира с гарантирана приоритетно финансова подкрепа на Конкурса, без да е необходимо да кандидатства пред Фонд Култура.
  5. При изготвянето на Общинския културен календар Община Варна да не допуска организирането на фестивали и конкурси, чийто предмет на дейност и наименование наподобяват Международен балетен конкурс – Варна.
  6. Народното събрание и Министерството на културата да гарантират държавна закрила и Международният балетен конкурс – Варна, като най-престижен международен артистичен форум в България, да бъде обявен за национална ценност, съгласно чл. 42 от Закона за културното наследство и Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г.

Ние, от своя страна, заявяваме готовността си активно да съдействаме със своя опит и съвети за намирането на решения и екип, който да допринесе за възраждането на Конкурса. Има реални възможности България отново да заеме полагаемото й се място като средище и гостоприемен домакин на най-престижния форум на световния балет. Нека да не ги пропиляваме с лека ръка.

Инициатор:                                                   

Калина Богоева – прима балерина, педагог  и лауреат от първото издание на Конкурса през 1964 г.