You are currently viewing КОМИСИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ФОНД КУЛТУРА НЕ Е БУХАЛКА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ВЪВ ВАРНА /видео/
https://www.varna.bg/

КОМИСИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ФОНД КУЛТУРА НЕ Е БУХАЛКА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ВЪВ ВАРНА /видео/

На 9 април на заседание на Постоянната комисия по култура и духовно развитие в Община Варна беше представен доклад на Комисията за оценка за дейността на Фонд Култура. Повод за коментар е неговото съдържание.

Едно системно организирано наблюдение регистрира факти, откроява тенденции, прави препоръки и се произнася дали е защитен обществения интерес. Въпросният документ не съдържа подобна информация. Неговите автори работят на тъмно. Принудени са да изследват нещо, за което не са получили ясно задание от общинската администрация.

Културата и изкуствата във Варна (и не само!) продължават да се реят „без цел и посока“, както се пее в една известна българска песен. Няма ги указателните знаци (индикаторите), дефинициите, прогнозите. Неизбежно действията на замесените обслужват неидентифициран административен конфорт. Творците и изпълнителите са „в миманса“. Техните книги, картини, концерти, спектакли, филмови прожекции не се обсъждат. Важни са процедурите.

И още нещо. Във Варна отдавна върлува фестивална епидемия. Правилата за финансиране във Фонд Култура облагодетелстват фестивалите с по-високи прагове на финансиране в сравнение с останалите проекти. Естествена е реакцията на кандидатите да търсят начин и да се обзаведат с престижния етикет за да получат повече приходи. Още повече – за подобно действие не са необходими кой знае какви усилия. А за най-престижното събитие за града, Международния балетен конкурс, годината е нулева и отново трябва да почака.  

И като за капак, докладът прецизно регистрира кои не са изпълнили указанията да афишират общинската финансова подкрепа и нито дума за възможни или открити злоупотреби с влияние на овластени фактори. 

Това е накратко. Още някои детайли – във видеото /6 мин./.