СЪБЧО СЪБЕВ, НЕНАДМИНАТИЯТ  МАЙСТОР НА БЕЛКАНТОТО

125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ Казват, че гласът на баритона бил „гласът на мъжа от улицата”, обикновеният и най-често срещаният вид глас. Може би е така, но оперна България като че ли ражда повече баси и дори тенори, отколкото баритони. Все пак качествените са рядкост. В Златния фонд на Радиото са се съхранили малко записи на Събчо Събев / 1899-1950/,…

ПродължиСЪБЧО СЪБЕВ, НЕНАДМИНАТИЯТ  МАЙСТОР НА БЕЛКАНТОТО

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 2022

Read more about the article КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 2022
И през 2022 г. за втори пореден път не се проведе Международния балетен конкурс. Кадър от финала на последното издание на конкурса през 2018 г. Снимка Нина Локмаджиева

Текстът е резултат от създаването на платформата Дигитален каталог на фестивалите във Варна https://varnafestivals.eu/, работата по Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново, изготвяне на План за привличане на публиките на Община Бургас. За целта бяха проучени и актуални изследвания на Евростат и Национален статистически институт. Някои липсващи данни бяха осигурени и със заявление за достъп до обществена информация до Министерство на културата и Община…

ПродължиКУЛТУРА И ИЗКУСТВО ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 2022

ДИАГНОЗА: И БЪЛГАРСКАТА ОПЕРА Е В КРИЗА…

Реформите засегнаха и нея, а преди години беше нашата гордост Огнян  СТАМБОЛИЕВ През 1999 година, след близо стогодишно успешно развитие на българската опера, родните театри бяха насилствено, механично “обединени” със симфоничните оркестри под формата на едно странно и непознато в световната практика хибридно образувание, наречено “оперно- филхармонично дружество” /съкратено ОФД!/. Това название будеше асоциации с общество на музикални любители, но…

ПродължиДИАГНОЗА: И БЪЛГАРСКАТА ОПЕРА Е В КРИЗА…

- КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -

Няма повече страници за зареждане!