You are currently viewing НЯКОЛКО ДУМИ В НАЧАЛОТО
Фото: Моис Файон

НЯКОЛКО ДУМИ В НАЧАЛОТО

„Свидетелства.бг” е издание за култура, изкуство и културни политики, което е отворено към авторски позиции.

То ще свидетелства с внимателен критически поглед за събитията в културния живот.

Ще прави постоянна селекция в потока на случки и обстоятелства.

Ще разбира защо и как локалното се пресича с глобалното.

Ще намира важните неща от градската история в множеството посоки и идентичности на съвременните култури.

Ще ги споделя с хората, които по-често размишляват за света.