ПОКАЯНИЕ, ЧУВСТВА, МОЛИТВА. КЪМ СКРИТАТА ЧАСТ НА СЪРЦЕТО (видео)

Read more about the article ПОКАЯНИЕ, ЧУВСТВА, МОЛИТВА. КЪМ СКРИТАТА ЧАСТ НА СЪРЦЕТО (видео)
Личен архив

    Среща на отец Михаил Хаджиантониу с православни християни от Варна, октомври 2019 Срещата започна с няколко въвеждащи истории, чрез които монах Михаил искаше да усети вдъхновението и радостта на своите слушатели: Един гръцки епископ поканил няколко добри свещеници и ги попитал как може да се промени ситуацията в църквата. Повечето от тях замълчали, докато изневиделица единият направил странно…

ПродължиПОКАЯНИЕ, ЧУВСТВА, МОЛИТВА. КЪМ СКРИТАТА ЧАСТ НА СЪРЦЕТО (видео)

- КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -

Няма повече страници за зареждане!