ЕДНА МУЗИКАЛНА ФУРИЯ НА 50

Рада Тотева е певица с красив и добре овладян глас, позволяващ на изпълнителката да интерпретира еднакво сполучливо барокова музика, Моцартови заглавия, широкоизвестни мелодии от оперети на Калман и Лехар, както и мюзикъли за деца и възрастни. Този репертоар е актуален за нея и до днес и я провокира непрестанно да надскача себе си в различните жанрове в рамките на театралния…

ПродължиЕДНА МУЗИКАЛНА ФУРИЯ НА 50

- КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -

Няма повече страници за зареждане!