КОМИСИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ФОНД КУЛТУРА НЕ Е БУХАЛКА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ВЪВ ВАРНА /видео/

Read more about the article КОМИСИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ФОНД КУЛТУРА НЕ Е БУХАЛКА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ВЪВ ВАРНА /видео/
https://www.varna.bg/

На 9 април на заседание на Постоянната комисия по култура и духовно развитие в Община Варна беше представен доклад на Комисията за оценка за дейността на Фонд Култура. Повод за коментар е неговото съдържание. Едно системно организирано наблюдение регистрира факти, откроява тенденции, прави препоръки и се произнася дали е защитен обществения интерес. Въпросният документ не съдържа подобна информация. Неговите автори работят на…

ПродължиКОМИСИЯТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ФОНД КУЛТУРА НЕ Е БУХАЛКА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ВЪВ ВАРНА /видео/

- КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -

Няма повече страници за зареждане!