You are currently viewing МОНИТОРИНГ НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ПРЕЗ 2022

МОНИТОРИНГ НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА ПРЕЗ 2022

Проучването е осъществено през юли-август 2023 г. със собствени средства от екипа, разработил платформата “Дигитален каталог на фестивалите във Варна” и инициативата “Фестивална академия – Варна” /2020-2022/, реализирани с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

Използвани са методите на анализ на документи, статистически данни и интервюта с представители на сценичните изкуства в страната.

Резултатите от проучването са предназначени за изследователи, държавната и местна администрация, културните институти, независимия сектор, творците в сферата на сценичните изкуства и средствата за масово осведомяване.

Цялото съдържание е достъпно тук