ДНЕВНИК 2020/2021 С МЕТРОПОЛИТЪН: ОПЕРА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

Read more about the article ДНЕВНИК 2020/2021 С МЕТРОПОЛИТЪН: ОПЕРА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
MET Opera Building with American Ballet Theater Branding

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е Оперни преживелици през октомври, ноември и декември 2020 г. Приключения с Вагнер. 6 ... и една „Лучия” 7 И още в Метрополитен: модернизъм, авангард, постмодернизъм.. 9 Oтново – класика в жанра. 11 Реплика: нова „Русалка” от 2017 г. 12 Събитието. 13 Nightly Opera Stream-ингът продължава. 14 „Порги и Бес” 23…

ПродължиДНЕВНИК 2020/2021 С МЕТРОПОЛИТЪН: ОПЕРА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

- КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -

Няма повече страници за зареждане!