You are currently viewing ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА С ГРИЖА ЗА КУЛТУРАТА В КРИЗИСНИТЕ УСЛОВИЯ
Източник: www.jutarnji.hr

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА С ГРИЖА ЗА КУЛТУРАТА В КРИЗИСНИТЕ УСЛОВИЯ

В най-засегнатата страна, Италия, правителството одобри пакет от мерки в подкрепа на културата и изкуствата. Те включват създаването на спешен фонд за сценични изкуства, филми и аудиовизуални произведения на обща стойност от 130 милиона евро.

Италианските власти планират и да отложат плащанията на данъци, осигурителни вноски и задължителни застрахователни премии за киноразпространителите до 30 април 2020 г.

Начинът на разпределението на средствата ще се регламентира в отделен документ на министерството на културата.

Правителството на Република Хърватия също създаде кризисен фонд за подкрепа на независимите артисти, самостоятелно заети лица и други физически и юридически лица в културния сектор, които са останали без всякакви доходи.

Фондът ще обхване и дейностите, администрирани от Министерството на културата. Ще се осигурят и допълнителни средства за одобрените с удължени подготвителни дейности, чието изпълнение се забави поради епидемията.

Ще бъдат признавани и разходите за организиране на одобрени програми в културата, отменени поради епидемията от COVID-19. Художествените творци на свободна практика за период от шест месеца също ще бъдат освободени от задължения да внасят осигуровки и други дължими такси към публичните институции.

В Полша специалните решения в областта на културата включват две нови програми за безвъзмездни средства. „Креативност в интернет“ е безвъзмездна помощ за разработване на дигитални форми на артистично представяне. Допълнителна програма ще компенсира загубите от културата във връзка с епидемията.

Ще се приложи гъвкав подход към изпълнението на дейности, позволяващи филмови премиери в платформите и в интернет.  Срокът на договорите ще се удължи и ще се опростят процедурите за изпълнение на нови филмови продукции.

Ще се увеличи обхвата на социалното подпомагане чрез безвъзмездна помощ за неправителствени организации, включително и организации, действащи в културния сектор.

Правителството на Швеция ще подпомогне с 1 милиард шведски крони (около 90 млн. евро) културата и спорта в резултат на въздействието на вируса COVID-19. Средствата ще бъдат разпределени от агенциите за отпускане на безвъзмездни средства в областта на културата и от Конфедерацията на спорта на Швеция.

Половината от помощта е насочена към дейности, които губят приходи в резултат на ограничението на публичните събития. Държавните институции не са включени в схемата за подпомагане, но положението им се следи отблизо.

Правителството е в постоянен диалог със засегнатите страни за да идентифицира подкрепата, от която се нуждаят в резултат на разпространението на вируса COVID-19.

Решението е резултат от политическо споразумение, постигнато между правителството, Либералната партия и партията Център.

В Ирландия ще се предостави 90% предварително финансиране за всички заеми за развитие на ирландски сценаристи и продуцентски компании до 31 май 2020 г.

 

Информацията е от профила на Диана Андреева във фейсбук.