You are currently viewing ПРОПУСНАТИТЕ ПОЛЗИ ОТ ОТЛОЖЕНИЯ БАЛЕТЕН КОНКУРС

ПРОПУСНАТИТЕ ПОЛЗИ ОТ ОТЛОЖЕНИЯ БАЛЕТЕН КОНКУРС

Вече окончателно – Балетен конкурс през 2020 г. няма да има. Много се изговори и изписа за липсата на пари в бюджета за неговото финансиране. Нищо не се каза какви загуби ще се калкулират. Без претенцията за изчерпателност, обичайните преки финансови загуби за местната и национална икономика са:

  1. Държавният бюджет ще се лиши от приходи в размер на 78 500 лв. от ДДС. Те се формират от хотелски услуги, ресторанти и храна, транспорт и други съпътстващи услуги.[1]
  2.  В местният бюджет няма да постъпят около 65 000 лв.[2]
  3. Домакинствата в града и региона няма да получат поне 100 000 лв. от различни услуги, които предоставят. Върху тях те отчисляват осигуровки, данъци, акцизи, лицензи и други плащания към бюджета.[3]

Дори и да приемем, че част от отпадналите приходи от наеми за ползването на Летен театър ще се реализират от други ползватели, то повечето изброени постъпления, без провеждането на конкурса, няма как да стигнат до града. Освен това, представените приблизителни изчисления са силно занижени. Но дори и в този си вид са показателни.

Да не забравяме и че гостите на събитието са високоплатежни клиенти, преобладаващо от Япония, Китай Южна Корея, Русия, Гърция, Кипър, Турция, Франция, Белгия… Голяма част от тях са планирали за първи път да посетят страната ни. Тук няма как да калкулираме създаденото у тях усещане за несигурност. Загубата на престиж и доверие ще ги отведе в други посоки, където знаят да планират по-добре и да предложат това, което търсят…

Поради липса на информация, представените данни се основават на лични наблюдения. Безспорно е, че сме свидетели на загуба на авторитет, артистично присъствие и пари. Ако организаторите, централната и местната администрация си бяха направили труда да систематизират подобен род информация, отношението към събития, като Международния балетен конкурс, щеше да е различно.

 

[1]  Поне 150 са участниците в състезанието. Голяма част от тях се съпровождат от свои преподаватели и близки. Те са не по-малко от 150. Тези 300 човека пребивават във Варна средно 10 дни и реализират 3000 нощувки. Към тях добавяме екипа на организаторите, жури, акредитирани журналисти, официални гости. Те са не по-малко от 50 човека и реализират още 500 нощувки. Участниците в Международната балетна академия и Международната танцова академия – Варна (на доц. Калина Богоева), по занижени прогнози, са не по-малко от 150. Те също се съпровождат от поне още толкова родители, близки и преподаватели и също пребивават във Варна средно около 10 дни и реализират общо 3000 нощувки. Поне 50 заклети любители на балетното изкуство идват специално за събитието във Варна от страната и чужбина. И те прекарват в града средно по 10 дни, като реализират 500 нощувки. С други думи, във Варна идват и пребивават средно около 700 човека при средна продължителност на престоя 10 дни. Средната цена на едно легло, силно занижена за сезона, е в размер на 50 лв. Следователно 9% ДДС, върху 250 000 лв. прави 22 5000 ДДС. 700 участници и гости на събитието, пребивавайки във Варна, харчат не по-малко от 50 лв. средно на ден. От тези 350 000 лв. поне половината (175 000) са за храна и ресторанти. 20% ДДС се равнява на 35 000 лв. Голяма част от 700-те гости ползват транспорт – локален, национален и международен. Да приемем, че средната цена, която плащат е 100 лв. Това прави 70 000 лв. Половината от тях, или общо 35 000, влизат в български фирми-превозвачи и се зарежда гориво за лични автомобили. От тях ДДС е 7000 лв. Те не биха изхарчили тези пари, защото идват в България специално за конкурса. Около 50 000 струват услугите, съпътстващи конкурса – наеми на зали, оборудване, подиум, озвучаване, осветление – това прави 10 000 лв. ДДС.

[2] Реализират се около 7000 нощувки. Допускаме, че 2000 от тях са в частни домове и не се декларират. За другите 5000 начисляваме средно 1 лев курортна такса. Това прави 5000 лв., които постъпват в местния бюджет. Още поне 40 000 в общинското дружество Дворец на културата и спорта и още 20 000 за съпътстващите услуги.

[3] Сумата е изчислена на основата на прогнозата на чистите преки приходи в домакинствата извън разходите им за изпълнение на различни услуги и заплатените данъци, такси и осигуровки.