You are currently viewing ВАРНЕНСКИЯТ БАЛЕТЕН КОНКУРС – КРАТКА РАВНОСМЕТКА И ОПИТ ЗА ПРОГНОЗА (ВИДЕО)
Бруклин Мак, 2012, фото: Виктор Викторов

ВАРНЕНСКИЯТ БАЛЕТЕН КОНКУРС – КРАТКА РАВНОСМЕТКА И ОПИТ ЗА ПРОГНОЗА (ВИДЕО)

Вероятно организаторите ще информират окончателно за отлагането на конкурса през следващата 2021 година. Твърде късно е оттук нататък да се наваксва пропуснатото. Така емоциите ще отстъпят място на по-трезви преценки.

В историята на конкурса не липсват промени в периодиката. След ударното начало, с три последователни издания в средата на 60-те години, подобна интензивност се оказва твърде изтощителна. Пък и не е толкова лесно всяка година да се появат ярки млади таланти. Затова се установява двегодишен ход на провеждане. През 80-те години конкурсът преминава дори и в тригодишен цикъл.

Събитията от последните дни показаха, че резките промени се нуждаят от по-добра предварителна подготовка. А такава липсваше. Тук основна отговорност носи Фондация „Международен балетен конкурс“. Силно заявената енергия за подкрепа също беше подценена от организаторите. В бъдеще те ще трябва да се съобразяват и с нея. Ще се наложи да положат допълнителни усилия за по-голяма прозрачност и диалогичност.

Добре е, че излязоха на показ и нови аргументи в полза на високата стойност на събитието. Затова ще  трябва да се помисли внимателно за специалната му защита и регулация. Оказва се, че актуалните нематериални културни ценности висят безпомощно във въздуха. Не попадат в ничия нормативна уредба. А минимализирането на рискове е белег на култура.

Добре е и да си дадем сметка, че организирането на подобно събитие изисква солидна подготовка, свързана с планирани ангажиментите на жури, участници в балетните гала спектакли, ръководителите на семинарите в Балетната Академия… Затова ще очакваме обявеното отлагане да се съпътства с конкретни действия и гаранции за по-високо качество.

П.П. Това е опит за конструиране на “песимистичен” сценарий, но както се казва в подобни случаи “надеждата умира последна”…