ПОКАЯНИЕ, ЧУВСТВА, МОЛИТВА. КЪМ СКРИТАТА ЧАСТ НА СЪРЦЕТО

ПОКАЯНИЕ, ЧУВСТВА, МОЛИТВА. КЪМ СКРИТАТА ЧАСТ НА СЪРЦЕТО
Личен архив

Среща на отец Михаил Хаджиантониу с православни християни от Варна, октомври 2019 Срещата започна с няколко въвеждащи истории, чрез които монах Михаил искаше да усети вдъхновението и радостта на своите слушатели: Един гръцки епископ поканил няколко добри свещеници и ги попитал как може да се промени ситуацията в църквата. Повечето от тях замълчали, докато изневиделица единият направил странно предложение: всеки…

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

- КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО -

Няма повече страници за зареждане!