You are currently viewing ПОДКРЕПЕНИ ФЕСТИВАЛИ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

ПОДКРЕПЕНИ ФЕСТИВАЛИ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ

Списък на подкрепените творчески проекти от сесията за финансиране на фестивали и конкурси в областта на музикалното и танцовото изкуство – 2019 г.

 

Пореден номер Организация Наименование на проект Отпусната сума в лева
1 “Ей Ви Груп България” ООД Международни музикални изкуства част от SoFest 2019 20 736
2 Варненско Джазово Общество 28 Международен Джаз Фестивал “Варненско  Лято-  2019” 4 000
3 ЕТ “ЕДИ-Център за красота и здраве” – Емил Илиев 22-ри Международен джаз фестивал Банско 2019 г. 11 320
4 Сдружение “Сладкопойна чучулига” Национален фестивал за детска песен “Сладкопойна чучулига” 2018 г. 6 400
5 Габровски камерен оркестър Дни на камерната музика Габрово 2019 14 580
6 Фондация “Ей ту Зет” “Ей ту Джаз Фестивал 2019” 20 748
7 Фондация “Георги Гълъбов” Трети Интернационален конкурс за акордеон “Георги Гълъбов” – 18-19.10.2019 г. Бистрица/София 4 350
8 Фондация “Неотъпкана пътека” “Неотъпкана пътека: камерна музика в Ковачевица” 9 000
9 Фондация “Музикартисимо” X Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” – 2019 есенно издание 19 954
10 Фондация “Земята и хората” XXV Фестивал “Изкуствата за Земята” – “Традиция и Бъдеще” 2 900
11 Фондация “Арденца” Eтно Рила 2019 /осмо издание/ 3 600
12 Фондация “Откритие” VII Европейски конкурс за детска песен “Златни искри”, Варна 2019 10 700
13 Фондация “Европейска музикална асоциация” Четвърти международен флейтов конкурс 4 150
14 Фондация “Алегра” Фестивал и академия Allegra, Русе 2019 10 000
15 Фондация “Фондация за културно развитие СИДЕЯ” “Шесто издание на РАДАР ФЕСТИВАЛ ОТВЪД МУЗИКАТА 2019” 9 200
16 “Пърформанс руум” ЕООД “Танцова програма в рамките на четвъртото издание на фестивал “Движещо се тяло” 8 100
17 Сдружение “Музикално общество “Фридерик Шопен” Второ издание на международен фестивал “Поглед към Шопен” в София 2 600
18 Сдружение “Моцартови празници – Правец 04” “Моцартови празници 2019” 19 200
19 “Интерартфест” ЕООД Международен фестивал на камерната музика 7 600
20 НУИ “Проф. Веселин Стоянов” – Русе “Концерт на Е. Божанов и Св. Русев в  рамките на Дванадесети международен конкурс “Фр. Шуберт” – Русе, 2019″ 2 400